STRATEGISK MINDSET DER BRINGER JER PÅ RETTE VEJ

At drive og udvikle en virksomhed kræver et særligt strategisk mind-set. Mange ejerledere er så fokuserede på drift, at de kommer i situationer, hvor vejen mod målet bliver utydelig. Eller hvor målet i sig selv er uklart. Her kan management.nu træde til. Med konkrete redskaber lede virksomheden på rette vej. Det kan være i en forandringsproces, rekruttering af den rette medarbejder, ledelsescoaching, en struktureret HR-proces eller vækst på kendte eller ukendte markeder. management.nu har specialiseret sig inden for tre specifikke kompetenceområder.

STRATEGIARBEJDE

At sidde alene med de store beslutninger er ikke altid nemt. Beslutninger, der afgør virksomhedens fremtid, og som har stor betydning for den enkelte medarbejder. Det kan være svært at træffe det rette valg alene. For at komme videre i processen kan det være hensigtsmæssigt at få nye øjne på. At få kvalificeret sparring og kompetent og uvildig rådgivning. Konkrete redskaber og hjælp til at udvikle og formulere en strategi.

For at nå i mål med sådan en proces kræver det engagement fra begge parter. Virksomhedens ledelse skal ville det. Og vide, at det kræver en indsats. Men så får de også, hvad de efterspørger – specifikke råd og hjælp til at komme videre. management.nu arbejder handlings- og resultatorienteret og sørger for at tingene sker. Fra første dag prioriteres det højt, at virksomhedens DNA kommer helt ind under huden, så det, der ses udefra, kan bearbejdes indefra.

Oversete elementer påvises. Mulighederne gennemgås. Hensigtsmæssigt fokus påpeges. I hjælpes videre. Får en plan og redskaber at arbejde videre ud fra.

HENT STRATEGIMODEL

kompetencer_img1kompetencer_img2

STRATEGIARBEJDE

VÆKSTSTYRING

Skal der skub i virksomhedens vækstproces? Har I brug for hjælp til at komme fra A til B? Uanset om ønsket er faglig, menneskelig eller økonomisk vækst, har management.nu bred erfaring med at hjælpe virksomheder videre.

Måske er jeres største behov individuel ledersparring. Måske skal vi se på optimering af jeres omkostninger. Måske bør I indtage udenlandske markeder. Måske ligger det primære behov i at få rekrutteret en række nye nøglepersoner til virksomheden. Måske skal der nyt blod i bestyrelseslokalet. Der er mange veje til vækst. management.nu ser jeres virksomhed udefra og kommer med bud på nye tiltag, der vil lede jer derhen, I gerne vil være.

Skal der holdes igen eller skubbes på? Er det på medarbejder-, ledelses-, produkt- eller markedsniveau, der skal justeres? I denne operationelle del af virksomhedens strategiarbejde, giver management.nu jer en række konkrete værktøjer, I kan gribe fat i – også når samarbejdet er afsluttet.

5 6

VÆKSTSTYRING

BESTYRELSESARBEJDE

En bestyrelse skal arbejde proaktivt for virksomhedens fortsatte udvikling. Sikre, at virksomheden er i bevægelse og pleje dennes bedste interesser.

En god bestyrelse er sammensat, så medlemmernes kompetencer matcher de krav, der skal indfries for at føre virksomheden videre til næste niveau. Balanceret bestyrelsesarbejde sikrer forankring mellem ejer, ejers ønsker og strategien for virksomheden.

Har I brug for hjælp til at sammensætte en bestyrelse eller et advisory board? Eller mangler I at besætte en plads ved bordet? management.nu er en aktiv og erfaren samarbejdspartner i strategiske processer, og formår at skabe en optimal balance mellem kompetencer, kapacitet og muligheder.

Uanset om bestyrelsesarbejdet primært er en kontrolfunktion eller har fokus på udvikling, vækst og nye forretningsområder, kan management.nu trække på stor erfaring, der vil gavne jeres virksomhed.

3 4

BESTYRELSESARBEJDE

SAMARBEJDET MED MANAGEMENT.NU

Mennesker er forskellige. Det samme er virksomheder. Og de udfordringer de står over for. Men ofte er behovet for at se virksomhedens udfordringer i et helikopterperspektiv ikke så forskelligt fra virksomhed til virksomhed. Uanset hvilke udfordringer en virksomhed står over for, har de nemlig typisk det til fælles, at der er så travlt med at drifte og være operationel, at det langsigtede perspektiv bliver sløret. management.nu er specialiseret i at inspirere, skabe struktur og sikre en solid strategisk position.

DEN FØRSTE KOP KAFFE

Et samarbejde med management.nu starter typisk med en fortrolig dialog, hvor vi får afdækket virksomhedens ønske om forandring og i det hele taget får opbygget den tillid, et så tæt samarbejde kræver. Vi gennemgår opgavens indhold og får forventningsafstemt et eventuelt samarbejdsforløb.

VI LÆGGER EN PLAN

Når vi igangsætter samarbejdet, lægger vi sammen en plan for processen. Der er flere dele, vi skal igennem – fra situationsbeskrivelse af virksomhedens nuværende position på markedet over forandringsbehov og målsætninger til implementeringsplaner og evalueringer. management.nu tager ansvaret for udarbejdelsen af denne plan, men har gode erfaringer med at have virksomhedens beslutningstagere med i processen.

ANALYSE- OG AFRAPPORTERINGSFASEN

Her sætter management.nu for alvor ind på at fastlægge en lang række forhold, der måtte have indflydelse på virksomhedens position – og muligheder for at flytte sig derhen, virksomheden ønsker. Nogle af de områder, management.nu behandler i denne fase, er undersøgelse af virksomhedens markedsposition, konkurrencekraft, uudnyttede potentialer, distributionskanaler, kapaciteter mv. Arbejdet munder ud i afrapportering til ledelsen, og i samarbejde beskrives et eller flere scenarier, der vil gøre det muligt at nå de aftale mål inden for den aftalte tidsramme.

IMPLEMENTERINGSFASEN

Når målet er afdækket og vejen mod målet i fællesskab besluttet, går management.nu i gang med at implementere de nødvendige tiltag. Både ledelse og medarbejdere involveres i processen, så forandringerne kommer til at gennemsyre hele virksomhedens DNA. management.nu er undervejs en aktiv og sikker sparringspartner, der stiller garanti for, at teorien overføres til praksis og bliver håndgribelig. Via et coachende parallelt lederudviklingsforløb og en høj grad af medarbejderinvolvering forankres forandringer i hele virksomheden og øger træfsikkerheden for de aftalte målsætninger.

TIL SIDST FØLGER VI OP

Samarbejdet med management.nu stopper ikke, så snart implementeringen er veludført. En samarbejdsproces afrundes først, når virksomheden føler sig sikkert i havn, og management.nu sikrer altid, at der tilføres de nødvendige ressourcer i sparring og kontinuerlig opfølgning. Relationen bibeholdes så længe virksomheden føler behov for det – her kan aftales forskellige konstellationer.

BOARDPLACE – EFFEKTIVT BESTYRELSESVÆRKTØJ

BoardPlace er et bestyrelsesværktøj – udviklet af bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsesmedlemmer.

Med det digitale værktøj BoardPlace er bestyrelsen forbundet året rundt. Dokumenter fra bestyrelsesarbejdet er altid lige ved hånden – opdateret og struktureret i systemet.

Bestyrelsesarbejdet gøres mere overskueligt, gennemsigtigt og dokumenterbart med BoardPlace. Det digitale værktøj giver bestyrelsesmedlemmer bedre forudsætninger for at imødekomme kravende til god selskabsledelse.

BoardPlace er intuitivt at anvende og navigation i systemet foretages med enkelte klik.

Ring til Stig Nilsson fra management.nu på 2042 3188 og hør nærmere.

Se produktark om BoardPlace

kompetencer_img3

VIL DU VIDE MERE?

Halter strategiplanen? Har I brug for nye øjne på virksomhedens udvikling? Eller har bestyrelsen brug for et eftersyn? management.nu har specialiseret sig i strategiarbejde, vækststyring og bestyrelsesarbejde. Lad os tage en snak om, hvordan vi kan hjælpe dig videre.

KONTAKT